Over ons
In veel gevallen zijn er binnen het bedrijf al regelingen getroffen die in de sfeer van risicobeheer liggen of daar indirect mee te maken hebben. Een goede inventarisatie van uw huidige verzekeringen is daarom een belangrijk startpunt.
Inventarisatie wensen en behoeften

Hier worden de wensen en behoeften van uw bedrijf, uw werknemers en u als ondernemer in kaart gebracht, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de financiële mogelijkheden die uw onderneming heeft.

 

Analyse
De geïnventariseerde regelingen worden geanalyseerd en naast de wensen en behoeften van uw bedrijf, uw medewerkers en u als ondernemer gelegd. De huidige situatie wordt hierbij gespiegeld aan uw specifieke wensen.

 

Advies
Op basis van de inventarisatie en de analyse van de wensen en behoeften wordt door Tradeville Advies een advies neergelegd omtrent de meest optimale invulling van het verzekeringspakket voor uw onderneming.

 

Implementatie
Op grond van het door Tradeville Advies uitgebrachte advies maakt u uiteindelijk een keuze hoe en welke onderdelen van het geadviseerde verzekeringspakket u wilt gaan inzetten binnen uw onderneming. Deze onderdelen worden vervolgens geïmplementeerd. De specialisten van Tradeville Advies zijn er natuurlijk altijd als het gaat om het beantwoorden van al uw vragen.

 

Begeleiding en persoonlijk advies
Ons advies leidt tot een optimale inrichting van uw organisatie op het gebied van al uw bedrijfsverzekeringen en werknemersregelingen. Om ervoor te zorgen dat de door u afgesloten verzekeringen en getroffen regelingen ook in de toekomst optimaal afgestemd blijven op de situatie binnen uw bedrijf, onderhoudt Tradeville Advies regelmatig contact met u.