Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.

Denkt u maar aan administratiesysteem, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten, daar wat wettelijk toegestaan, onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij de meeste schadeverzekeringen is dat een onderdeel van de premie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

 

Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Voor diensten waarbij beloning doormiddel van provisie wettelijk niet toegestaan is, zoals advies en bemiddeling voor uw hypotheek, arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering, zullen wij altijd vooraf met u een afspraak maken over onze beloning. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.